Stacja bazowa Bielsko-Biała

Stacja bazowa zlokalizowana w Bielsku Białej to inwestycja obejmująca stalowo-rurową wieżę o łącznej wysokości 43 m nad poziom terenu, na której zostały umieszczone anteny radioliniowe i sektorowe nadawczo-odbiorcze oraz niezbędne urządzenia sterujące posadowione obok wieży.

Ze względu na niekorzystne warunki bezpośredniego posadowienia wieży, zastosowano fundament pośredni w postaci żelbetowego rusztu, złożonego z belek posadowionych na wierconych mikropalach sięgających do głębokości 12 m p.p.t.