Stacja bazowa powiat kluczborski

Konstrukcje kratowe stacji bazowych są często spotykanym i naturalnym elementem współczesnego krajobrazu przestrzennego.
Stacja Bazowa telefonii komórkowej zlokalizowana w powiecie kluczborskim w woj. opolskim to inwestycja składająca się z wieży kratowej
NL-1/54 o wysokości trzonu 54 m, na której zostały zainstalowane anteny radioliniowe, sektorowe oraz antena GPS. Realizację rozpoczynało wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej, następnie została posadowiona wieża, zainstalowane anteny, do krawężników wieży zamontowano ogrodzenie oraz wykonano kablową linię zasilającą.