Stacja dachowa Kraków

Stacja bazowa dachowa zlokalizowana w Krakowie, na dachu istniejącej hali.

Inwestycja polegała wyłącznie na montażu antenowych konstrukcji wsporczych do elementów nośnych konstrukcji hali. Konstrukcje te  zaprojektowano z rur stalowych o przekrojach o 11 x 5,0 oraz o 76 x 4,0, łączonych ze sobą spoinami pachwinowymi, montowane do słupów nośnych szkieletu hali za pomocą śrub M12.