Stadion Śląski w Chorzowie

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji wewnętrznej, umiejscowionej na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 10, zapewniającej zasięg telefonii komórkowej poprzez instalację systemu wewnętrznych anten pasywnych zasilanych sygnałem z urządzeń DAS oraz zapewnienie zasięgu sygnału telefonii komórkowej w sektorze 30 widowni poprzez zainstalowanie anteny zewnętrznej.